Wyświetlenie artykułów z etykietą: nowości

Biesiada Moniuszkowska w Krośnie

22 października 2017 r., godz. 17.00, Pałac Biskupi

Gościem specjalnym będzie dr Stanisława Mikołajczyk-Madej – sopran
Wystąpią:
Małgorzata Busz-Perkins – mezzosopran
Monika Fabisz – sopran
Aneta Aszlar – sopran
Michał Kondyjowski - tenor

Na zabytkowym Pleyelu zagra Daniel Eibin

Prawykonanie w Filharmonii Podkarpackiej

AB 20 października 2017, PIĄTEK, GODZ. 19:00
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ
MANUEL TEIXEIRA - dyrygent
PIOTR TARCHOLIK - skrzypce
ANA MARIA PINTO - sopran
PEDRO TELLES - baryton
W programie:
K. A. Hartmann - Concerto funebre
H. Silveira - Cantata "Tajemnice Fatimy"; Libretto - Jose Carlos Miranda (PRAWYKONANIE)

Koncert zapowiada dwa utwory, które po raz pierwszy zabrzmią w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Concerto funebre (1939) Hartmanna, to przejmujący utwór odwołujący się do czasów eskalacji nazizmu. Kantata „Tajemnice Fatimy”(2017) , to dzieło Silveiry - portugalskiego kompozytora urodzonego w Lizbonie w 1965 roku. W dorobku twórczym artysty znajdują się głównie utwory wokalne, ale także koncerty, muzyka kameralna oraz miniatury fortepianowe. Kantata „Tajemnice Fatimy”, to pierwsze dzieło Silveiry zainspirowane motywem religijnym. Będąc katolikiem, artysta traktuje temat dzieła z szacunkiem, ale równocześnie z twórczym dystansem. Pierwsza część kompozycji zawiera dwie pierwsze tajemnice Fatimy, objawione Pasterzom przez Matkę Bożą w 1917 r. Trzecia tajemnica, to apokaliptyczna interpretacja próby zabójstwa papieża Jana Pawła II 13 maja 1981 roku.

Nie żyje Biały Anioł krakowskiej Piwnicy Pod Baranami

W wieku 65 lat, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nad ranem dr Anna Szałapak, artystka kabaretu Piwnica Pod Baranami, pieśniarka i wykonawczyni utworów najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m. in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego i Jana Kantego Pawluśkiewicza.
Anna Szałapak zmarła w sobotę 14 października nad ranem. Informacja o jej śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych za sprawą osób prowadzących oficjalny profil facebookowy Piwnicy pod Baranami. Piosenkarka zmarła w swoim rodzinnym Krakowie. Fani zapamiętają ją głównie jako piosenkarkę specjalizującą się w poezji śpiewanej. Szałapak miała jednak nie tylko muzyczne zainteresowania. Była doktorem etnologii, tańczyła w zespole „Słowianki”, a w 2012 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obroniła pracę doktorską pt. „Szopka krakowska jako zjawisko folkloru krakowskiego. Studium historyczno-etnograficzne”.
Kim była Anna Szałapak?
Agnieszka Osiecka nazywała ją „Białym Aniołem”. Teksty i muzykę dla Szałapak pisali też Czesław Miłosz, Ewa Lipska, Anna Saraniecka, Zbigniew Preisner czy Zygmunt Konieczny. Zdobyła nagrody Konkursu Programu Pierwszego TVP za wykonanie piosenki „Zaklinanie, czarowanie” oraz Złotego Lauru za mistrzostwo w sztuce piosenki literackiej, przyznanego przez Fundację Kultury Polskiej. Wydała kilka płyt ze swoją muzyką.  Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej, w 60. rocznicę powstania kabaretu „Piwnica pod Baranami” Anna Szałapak została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dużym powodzeniem cieszyły się autorskie koncerty i recitale artystki, prezentowane w kraju i za granicą oraz wydane na kilku płytach. W czasie swojej kariery zdobyła też wiele nagród. Jest laureatką m.in. Konkursu Programu Pierwszego TVP za wykonanie piosenki „Zaklinanie, czarowanie”, oraz Złotego Lauru za mistrzostwo w sztuce piosenki literackiej, przyznanego przez Fundację Kultury Polskim.

Wielki Jubileusz Szkoły Muzycznej w Jarosławiu

RYS HISTORYCZNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM. FRYDERYKA CHOPINA W JAROSŁAWIU

Historia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Jarosławiu wpisuje się w bogate dzieje szkolnictwa muzycznego Jarosławia, które sięgają roku 1868, kiedy to zorganizowano pierwszą w historii miasta szkołę muzyczną. Była ona prywatna, uczono w niej gry na skrzypcach, fortepianie a także śpiewu solowego. Nauczali w niej muzycy wykształceni głównie w Wiedniu lub Pradze (przeważnie Czesi). Szkoła istniała do I wojny światowej. Wywarła duży i korzystny wpływ na rozwój ruchu muzycznego w mieście. Zaowocowało to powołaniem w 1904 roku Towarzystwa Muzycznego im. Fryderyka Chopina, skupiającego w swych szeregach miłośników muzyki, nauczycieli, muzyków zawodowych i wojskowych. Było ono do 1939 r. organizatorem życia muzycznego w mieście. Pod egidą towarzystwa działała Koncesjonowana Szkoła Muzyczna, której założycielką i dyrektorem była znakomita pianistka, uczennica Teodora Leszetyckiego - Maria Turzańska. Zasłynęła ona w wieku piętnastu, szesnastu lat jako objawienie salonów muzycznych Wiednia, Budapesztu, Pragi, Moskwy i Petersburga. Z klasy fortepianu Marii Turzańskiej wyszło wielu doskonałych pianistów m.in. mgr Krystyna Matheis-Domaszowska, długoletni nauczyciel i dyrektor PSM II st. w Rzeszowie, a także mgr Ludmiła Schram – długoletnia nauczycielka PSM I st. w Jarosławiu. Maria Turzańska uczyła również prywatnie i to nawet w czasie okupacji niemieckiej. Przedwojenna szkoła prowadziła ponadto klasę skrzypiec, wiolonczeli, trąbki, śpiewu solowego i paru jeszcze innych instrumentów. Uczniowie stanowili trzon zespołów chóralnych i orkiestr działających w obu jarosławskich gimnazjach. Repertuar orkiestr stanowiły nie tylko popularne marsze, lecz również utwory Moniuszki, Kurpińskiego, Elsnera, Straussa, Offenbacha i Lehara. Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina prowadziło własny chór, zespół kameralny i orkiestrę. Kierownictwo artystyczne tych zespołów spoczywało w rękach kapitana Pawła Kuczery, profesora gimnazjum – Tadeusza Bojarskiego i Henryka Paraniaka. Towarzystwo Muzyczne raz na dwa miesiące przygotowywało koncert publiczny, wykonując utwory z różnych epok kompozytorów polskich i obcych, reprezentujące różne gatunki i formy.
Wybuch II wojny świtowej w roku 1939 zniszczył tak pięknie rozkwitające życie muzyczne miasta. Okupant całkowicie sparaliżował działalność polskich chórów i orkiestr. Miejscowi muzycy, teraz żołnierze, walczyli na różnych frontach, brali udział w walkach pod Monte Cassino (Józef Magdziarz, Michał Zieliński - ten od „Serca w plecaku”). Innym w udziale przypadło zdobywanie Berlina (Józef Kryński).
27 lipca 1944 r. wojska niemiecki opuściły Jarosław i, choć wojna jeszcze trwała, grupa wspaniałych muzyków poznańskich, przesiedlonych tu przez Niemców na początku wojny oraz garstka miejscowych entuzjastów już dnia 5 września (a więc w 40 dni po wyzwoleniu) otworzyła szkołę muzyczną. Mieściła się ona przez kilka miesięcy w zabudowaniach klasztornych OO Reformatów a następnie przeniesiona została do kamienicy Attavantich (Rynek 5). Doskonała kadra pedagogiczna, profesorowie: Zofia Martynowicz (dyr. szkoły), Mikuszewska, Kisielewska, Neuhaus oraz jarosławianie: Jan Lityński, Julia Dziedzina uzyskiwała - mimo bardzo trudnych warunków pracy - znakomite wyniki. Okres działalności szkoły trwał niestety tylko 3 lata. Z chwilą wyzwolenia dalszych obszarów Polski muzycy z zachodnich rejonów wrócili w swoje strony. Trzyletni średni kurs gry na fortepianie pod kierunkiem Zofii Martynowicz ukończył Romuald Sroczyński - późniejszy organista, wirtuoz i profesor PWSM W Poznaniu i Wrocławiu.
Niestety, nie udało się zebrać odpowiedniej kadry nauczycielskiej spośród miejscowych muzyków, ponieważ wielu z tych, którzy zdołali przeżyć wojnę, nie zdążyło jeszcze wrócić. Szkoła jarosławska została wówczas przemianowana na filię szkoły przemyskiej. W roku 1946, korzystając z powrotów wielu jarosławskich muzyków, postanowiono założyć małą orkiestrę symfoniczną Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jej dyrygentem został Henryk Paraniak. Członkowie orkiestry reaktywowali działalność Towarzystwa Muzycznego. Za patrona obrano Karola Szymanowskiego. Najbardziej czynnymi działaczami towarzystwa byli: Alfons Brzozowski, Władysław Hnatow, Henryk Kozubal, Henryk Paraniak. Pierwszym zadaniem, jakie postawili sobie ci ludzie, było reaktywowanie szkoły muzyczne. Ministerstwo Kultury i Sztuki widząc dobrą pracę orkiestry, zapał i ofiarność jej członków oraz znając osobiste walory Henryka Paraniaka, zarządzeniem z dnia 1 listopada 1947 roku powołało do życia Szkołę Muzyczną I st. w Jarosławiu. W 1949 r. szkole nadano imię Fryderyka Chopina a w 1950 roku – upaństwowiono. W tymże roku powstała przy szkole mała orkiestra symfoniczna, która działała do 1960 roku. Orkiestra współpracowała z Ogniskiem Choreograficznym prowadzonym przez Lidię Nartowską, która również pracowała w tej szkole ucząc rytmiki i prowadziła jedną z grup tanecznych. W tym okresie Ognisko nie miało swojego lokum więc za zgodą ówczesnego dyrektora szkoły Henryka Paraniaka młodym tancerzom udostępniono sale do ćwiczeń.
W 1953 roku powstała przy szkole orkiestra dęta, kierowana kolejno przez Józefa Homika, dyrektora Henryka Paraniaka i Mariana Trzeciaka. Orkiestra działała do 1967 r. Powstały również chóry, oraz różnego rodzaju zespoły - wokalne, kameralne i rozrywkowe. Cztery lata później 24 listopada uroczyście obchodzono 10-lecie działalności szkoły. Z tej okazji nastąpiło odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina, który stanął obok budynku szkoły. Tak wyjątkową uroczystość uświetnił recital fortepianowy Ryszarda Baksta.
1 stycznia 1969 r. dyrektorem szkoły został Marian Trzeciak, który pełni tę funkcję do 1977 r. Przy szkole działały wówczas zespoły kameralne i zespoły rozrywkowe osiągające liczne sukcesy na ogólnopolskich konkursach (Jelenia Góra, Wejherowo, Kraśnik). Odbywało się też wiele koncertów, recitali, wyjazdów uczniów i zespołów na różne konkursy. Szkoła mogła pochwalić się również udziałem w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. W latach 1973-1976 z inicjatywy dyrektora Trzeciaka funkcjonowała w Lubaczowie Filia jarosławskiej szkoły muzycznej.
Kolejnym dyrektorem jarosławskiej szkoły muzycznej zostaje pani Elżbieta Dąbrowska, która powołana na to stanowisko zostaje 1 stycznia 1978 roku. W okresie jej 38- letniej pracy dyrektorskiej w szkole rozwijają się różne formy pracy z uczniem. Pracuje wielu wybitnych pedagogów, uczniowie zaczynają koncertować na lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych scenach, biorą udział w wielu konkursach i przeglądach, a chór prowadzony przez Panią Jadwigę Nowosiad 2 czerwca 1991 - bierze udział w liturgii podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Rzeszowie. W latach osiemdziesiątych Pani dyrektor podjęła starania o poprawę infrastruktury szkoły i rozpoczęła proces remontu i rozbudowy byłego budynku szkoły. Budynek pochodzący z 1933 r. został w latach 1986- 1991 zmodernizowany i rozbudowany. Szkoła wzbogaciła się o małą salę koncertową, dodatkowe sale lekcyjne oraz przystosowane do potrzeb lekcyjnych i socjalnych piwnice. Szkoła zaczęła organizować przesłuchania, konkursy uczniów szkół muzycznych oraz regionalne i ogólnopolskie warsztaty. Ponownie przy szkole powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
Z inicjatywy pani Elżbiety Dąbrowskiej i pana Jacka Ścibora w grudniu 1993 r. odbyła się pierwsza edycja imprezy z cyklu „Poranek muzyczny”, która adresowana była do dzieci z przedszkoli i młodszych klas uczniów szkół podstawowych z Jarosławia i okolic. W 1996 r. impreza ta przybrała miano „Muzyczne spotkania z Wiolinkiem”. W późniejszych latach, aż do 1999 r. wrócono do pierwotnej nazwy. Prowadzone imprezy polegały na prezentacji przez uczniów szkoły miniatur muzycznych przeplecionych opowieściami, wierszykami i zagadkami o muzyce, jak i interpretacjami ruchowo-przestrzennymi utworów muzycznych. W imprezach tych dzieci z przedszkoli i szkół brały udział bardzo chętnie, jednocześnie kształtując swoje zainteresowania muzyczne i artystyczne. W 1995 r. w nawiązaniu do wspaniałych przedwojennych tradycji kulturalnych w Jarosławiu powołane zostało Towarzystwo Muzyczne., które we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I st. inicjowało różne działania artystyczne m.in. grupa poetycka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, recitale wielu wspaniałych artystów. Oprócz działalności kulturalnej, przy towarzystwie prowadzona jest działalność dydaktyczna: Przedszkole Muzyczne, Ognisko Artystyczne i Szkoła Muzyczna II st. posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Wyróżnieniem dla jarosławskiej szkoły muzycznej było przyznanie jej w 1997 a następnie w 2011 roku honorowej nagrody Burmistrza Jarosławia „JAROSŁAWA” za działalność kulturalną i całokształt osiągnięć. Dnia 16 października 2001 r. Rada Rodziców przy szkole ufunduje sztandar, który w tym dniu został uroczyście poświęcony. Od tego czasu uczniowie w obecności Sztandaru Szkolnego składają uroczyste ślubowanie. Następnie absolwenci przekazują Sztandar kolegom z młodszych roczników.
Największym osiągnięciem okresu dyrektorowania pani Dąbrowskiej jest nowy budynek szkoły który został wybudowany ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki i znajduje się obecnie przy ul. Czesławy Puzon ps. "Baśka" . Koncepcja narodziła się już w sierpniu 1991 roku, ówczesna dyrektor wystąpiła do Urzędu Miasta z inicjatywą przekazania działki pod budowę nowej siedziby szkoły, a do Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośbą o przyjęcie inwestycji do realizacji. Inicjatywa spotkała się z akceptacją - w 1992 roku rozpoczęła się budowa nowej szkoły z własną salą koncertową. Budowa trwała wiele lat, aż do momentu kiedy to 8 grudnia 2005 roku mimo licznych trudności finansowych i organizacyjnych nastąpiło uroczyste otwarcie wymarzonego budynku szkoły. Sześć lat później otwarto salę koncertową wraz ze studiem nagraniowym, wyposażoną w fortepian Stainwei i organy koncertowe Albohrn.
Jesienią 2006 r. w wyniku porozumienia między Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy PWSTE w Jarosławiu zastała nawiązana współpraca z Klubem Melomana . W ramach działalności Klubu odbywały się co najmniej raz w miesiącu wykłady, prelekcje, pokazy i prezentacje o szeroko pojętej tematyce muzycznej. Działalność Klubu zainaugurowana została 1 lutego 2007 r. i trwała do maja 2014 r. W tym czasie odbyło się ponad sto spotkań.
Od 1 września 2016 roku kolejnym dyrektorem jarosławskiej szkoły muzycznej zostaje pani Grażyna Sereda. Do organizowanych przez szkołę różnych przesłuchań i warsztatów dołączony został I Ogólnopolski Konkurs Muzyki Polskiej, który miał miejsce 27-28 kwietnia 2017 roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

 

Przemyska Jesień Muzyczna - Muzyka Połączeń

19.10.2017 czwartek, godz. 19.00, Towarzystwo Muzyczne
MUZYKA POŁĄCZEŃ
KATARZYNA DUDA - skrzypce
KATARZYNA BUDNIK-GAŁĄZKA - altówka
PIOTR KOPCZYŃSKI – fortepian
Carl Maria von Weber - Andante i Rondo Węgierskie op. 35 na altówkę i fortepian

Jiri Matys - Duo na skrzypce i altówkę op. 39 (1963)
Allegro vivace - Adagio - Allegro giocoso - Allegro energio

Pablo de Sarasate - Fantazja na tematy z opery Carmen G. Bizeta op. 25
Max Bruch - 8 utworów na skrzypce, altówkę i fortepian op. 83
Andante - Allegro con moto - Andante con moto - Allegro agitato - Rumänische Melodie, Andante - Nachtgesang - Moderato - Allegro vivace, ma non troppo

Filharmonia Podkarpacka zaprasza

W najbliższy piątek tj. 13 października 2017r. o godz. 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej wystąpi Laureatka pierwszej nagrody 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (2016) – Veriko Tchumburidze (Gruzja/Turcja) towarzyszyć jej będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Marka Pijarowskiego.
Miejsce: Sala koncertowa FP
Organizator: Filharmonia Podkarpacka
Udział: Płatny
Koszt udziału: 30zł normalny/20zł ulgowy

Koncert młodych talentów na Krośnieńskiej Jesieni Muzycznej

 

Krośnieńska Jesień Muzyczna to prawdziwy gwiazdozbiór talentów rozsianych po pięcioliniach od klasyki do samby. Gościliśmy gwiazdy pierwszej wielkości, szkoły muzyczne, a teraz przyszła kolej na gwiazdy wschodzące i recital młodych talentów - 8 października przed krośnieńską publicznością wystąpią Jan Chłap i Kacper Żaromski.

KACPER ŻAROMSKI pochodzi z Rymanowa-Zdroju i jest jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie, gdzie kształci się w klasie fortepianu Doroty Skibickiej. W tym roku czeka go egzamin dyplomowy i matura.
Mimo młodego wieku Kacper jest laureatem ponad 30 pianistycznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, z których najważniejsze to: konkurs Musica Classica w Moskwie (I nagroda), VII International Chopin Piano Competition w Budapeszcie (II miejsce - pierwszego nie przyznano), XIX Ogólnopolski Turniej Pianistyczny w Żaganiu (II nagroda), XI Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku (II miejsce - pierwszego nie przyznano), III Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski w Rzeszowie (I nagroda), XIV Międzynarodowy Konkurs „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie (I miejsce i nagroda dla najlepszego Polaka), IV Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski w Rzeszowie (I miejsce i nagroda Filharmonii Podkarpackiej), czy VIII Ogólnopolski Konkurs Kameralny dla uczniów szkół muzycznych I i II st. w AM Katowicach (I miejsce wraz z flecistą Janem Chłapem).
Swoją grę doskonalił na wielu kursach pianistycznych pracując pod kierunkiem takich mistrzów jak: Eugen Indjic, Kevin Kenner, Orla McDonagh, Philippe Giusiano, Tomas Ungar, Katarzyna Popowa-Zydroń, Andrzej Tatarski, Aleksiej Orłowiecki, Andrzej Jasiński, Wiera Nosina, Mirosław Herbowski, Andrzej Pikul, Karol Radziwonowicz.
Regularnie koncertuje w kraju i za granicą m.in. we Lwowie, Budapeszcie, Katowicach, Krakowie, Dusznikach-Zdroju, Antoninie, Warszawie, Gdańsku i miastach podkarpacia.
Za znaczące osiągnięcia artystyczne wielokrotnie otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna, dwukrotnie Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wielokrotnie stypendium Anny Kullandy. Jest również podopiecznym Krośnieńskiej Fundacji Paderewskiego.

JAN CHŁAP jest jednym z najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie. Kształci się w klasie fletu Dariusza Krzoka, a także jest uczestnikiem Młodej Muzycznej Akademii, która funkcjonuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie prowadzi go znakomity węgierski flecista prof. Janos Balint.
Jan Chłap odniósł już wiele sukcesów zdobywając nagrody na kilkudziesięciu konkursach fletowych oraz kameralnych. Jest m.in. laureatem pierwszego miejsca Ogólnopolskich przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznych uczniów klas instrumentów dętych drewnianych w Warszawie. Uzyskał również stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Stypendium Prezydenta Miasta Krosna SEMPER IN ALTUM, nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna Za zasługi dla Krosna. Podczas licznych kursów mistrzowskich pracował z wieloma cenionymi pedagogami z kraju i zza granicy, a byli to m.in.: prof. Peter-Lukas Graf (Szwajcaria), dr Ewelina Zawiślak (AM Łódź), prof. Antonii Wierzbiński, (AM Łódź), prof. Carlos Brueel (Belgia), prof. Elżbieta Dastych-Szwarc (AM Warszawa), prof. Wissam Boustany (Wielka Brytania), prof. Barbara Świątek-Żelazny (AM Kraków).
Oprócz koncertowania Jan Chłap chętnie bierze udział w różnych akcjach charytatywnych organi¬zowanych przez szkołę i inne podmioty. Jest również podopiecznym Krośnieńskiej Fundacji Paderewskiego, a teraz przygotowuje się do egzaminu dyplomowego oraz matury w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.

Program koncertu:
Astor Piazzola – Tango etude nr 4 na flet solo
Jan Chłap – flet
Sergiusz Rachmaninow – Vocalise op. 34 nr 14 na flet i fortepian
Ferenc Farkas – Cztery tańce węgierskie
Jan Chłap – flet, Kacper Żaromski – fortepian
Saverio Mercadante – Wariacje na temat arii Ah! nati, è ver, noi siamo Sol per amarci ognor Rossiniego (z opery Ricciardo i Zoraida), na flet solo
Jan Chłap – flet
Francis Poulenc, Sonata na flet i fortepian
Jan Chłap – flet, Kacper Żaromski – fortepian

Fryderyk Chopin – II koncert fortepianowy f-moll op. 21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
Kacper Żaromski – fortepian
Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie
pod dyrekcją Magdaleny Sokołowskiej-Faryj

KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

8 października / niedziela / 18.00
RECITAL MŁODYCH TALENTÓW
KACPER ŻAROMSKI fortepian
JAN CHŁAP flet
Orkiestra Zespołu Szkól Muzycznych w Krośnie
pod dyr. Magdaleny Sokołowskiej –Faryj
Wejściówki do odbioru w kasie RCKP

Inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Podkarpackiej

INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2017/2018
AB 6 października 2017, PIĄTEK, GODZ. 19:00
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ
MASSIMILIANO CALDI - dyrygent
ADAM WODNICKI - fortepian
W programie:
L. van Beethoven - Uwertura "Poświęcenie domu" op. 124
K. Szymanowski - IV Symfonia koncertująca op. 60
B. Britten - Wariacje i fuga nt. Purcella op. 34 "Wprowadzenie młodych osób w orkiestrę"

Koncert rozpocznie uroczysta Uwertura napisana przez Beethovena na otwarcie nowego teatru w Wiedniu w 1822 roku. Ale głównym punktem programu będzie IV Symfonia koncertująca (1932) Szymanowskiego, kompozytora którego 80. rocznicę śmierci obchodzimy w 2017 roku. Utwór należący do „narodowego” okresu twórczości kompozytora jest właściwie koncertem fortepianowym, w którym dużą rolę odgrywa także rozbudowana orkiestra. W trzyczęściowym dziele znajdziemy bogactwo ekspresyjnych tematów; ostre brzmienia o wyraźnie ludowych cechach, ale także subtelny liryzm i śpiewność. Na zakończenie koncertu zabrzmią Wariacje i fuga na temat Purcella (1945) – najpopularniejszy w Polsce utwór Brittena oparty na temacie z „Abdelazara” Purcella – jednego z najwybitniejszych kompozytorów w historii muzyki angielskiej. Ta efektowna kompozycja wprowadza słuchacza w tajniki brzmienia orkiestry symfonicznej.

 

Recital Mistrzowski Adama Wodnickiego w Przemyślu

34. PRZEMYSKA JESIEŃ MUZYCZNA

8.10.2017 niedziela,  godz. 18.00, Zamek Kazimierzowski
RECITAL MISTRZOWSKI
ADAM WODNICKI – fortepian

Joseph Haydn - Sonata  C- dur  Hob XVI: 50
Allegro - Adagio - Allegro molto
Fryderyk Chopin  - Bolero a-moll, op.19
Fryderyk Chopin - Fantazja f-moll, op.49,
Robert Muczynski - Desperate measures (Wariacje na temat Paganiniego), op.48, rok 1996)
Sergiusz   Prokofiew – VI Sonata  A-dur, op.82
Allegro moderato - Allegretto - Tempo di valzer lentissimo - Vivace

Primadonny na Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku

 

29.09.2017 ; godz. 18.00
Primadony
Małgorzata Walewska – mezzosopran
Joanna Woś – sopran
Robert Morawski – fortepian
Piotr Nędzyński – prowadzenie

sala widowiskowa SDK (cena biletu 30 zł)

Wykonanie kompozycji nagrodzonej w XXV Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim im.Adama Didura

Michał Schäfer ...Wybrzeża ciszy... na mezzosopran i kwartet smyczkowy

Magdalena Niezgoda - Solarz - mezzosopran
Kwarter AIRIS
Aleksandra Czajor  - I skrzypce
Grażyna Zubik - II skrzypce
Natalia Warzecha - Karkus - altówka
Julia Kotaraba - wiolonczela

Subskrybuj to źródło RSS